Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 1/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-05-19

Sprawa ze skargi Teresy W. na czynność Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w W. w przedmiocie uznania uprawnienia dotyczącego udostępnienia dokumentacji medycznej - uznaje uprawnienie Teresy W. do udostępnienia skarżącej przez Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w W. dokumentacji medycznej zbiorczej w zakresie dotyczącym jej osoby w formie wyciągów, odpisów lub kopii z tej dokumentacji; (...).