Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

I SA/Bk 115/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-05-15

merytorycznej, ale i doświadczenia zawodowego w pracy z takimi osobami. Wiedza na temat chorób, ich skutków, możliwych objawów oraz wskazań i przeciwwskazań do pracy...
o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego dnia [...] grudnia 2017 r., na 'Zapewnienie doradcy zawodowego uczestnikom projektu pt. '[...]' prowadzonego w trybie...

III SA/Kr 58/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-07

. 24.ust.2).Orzeczenie o niepełnosprawności, wydane w trybie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej określa datę (okres) jej powstania. Oznacza to, że od tej pory...
, w których pracodawca wypłacił zasiłek z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,, 2) właściwe jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu...