Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II OSK 3037/19 - Wyrok NSA z 2022-05-26

[...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2019 r. sygn akt III SA/Gl 1263/18...
. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., Zaskarżony wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym., Decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 roku nr [...], Państwowy Powiatowy...

II OSK 2785/19 - Wyrok NSA z 2022-11-23

sporządzanego w procedurach unormowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, czy też orzeczenia lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie choroby zawodowej (por. m.in....
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), poinformowano, że skarżący kasacyjnie może zrzec się rozprawy...

II OSK 1237/20 - Wyrok NSA z 2022-11-17

lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie choroby zawodowej (por. m.in. wyrok NSA z dnia 15 września 2009 r., sygn. akt I OSK 1250/08; wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2012 r., sygn...

II OSK 3345/18 - Wyrok NSA z 2021-08-25

w ustawie o gospodarce nieruchomościami, czy też orzeczenia lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie choroby zawodowej (por. m.in. wyrok NSA z dnia 15 września 2009 r...
. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...

II OZ 1321/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-23

formalnych skargi., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że B. G., reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika, złożyła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium...
złożenie odpisu skargi, dokonując jednocześnie tej czynności procesowej. We wniosku pełnomocnik wyjaśniła, że z powodu choroby nie miała możliwości wykonywania czynności...

III SA/Lu 398/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-16

przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. Wykonywanie tych zadań polega...
na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych...

IV SA/Po 490/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-06

przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych (art. 1 u.P.I.S)., W pierwszej...
., Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł K. S. reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika zarzucając naruszenie:, 1. art. 7 k.p.a. poprzez nie zbadania wszystkich...

III SA/Lu 400/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-07

są świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych...
i zawodowych. Wykonywanie tych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej...

III SA/Lu 401/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-09

przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. Wykonywanie tych zadań polega...
na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób...

II SA/Rz 204/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-12-12

przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych., W takim też zakresie Inspekcja uzgadnia warunki...
1   Następne >   +2   +5   +10   12