Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Ol 479/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-25

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, przy uwzględnieniu zmiany wynikającej z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 maja 2021 r. (Dz. U. poz...
może korzystać z pomocy zawodowego pełnomocnika., W rozpoznawanej sprawie nie ulega wątpliwości, że skierowanie decyzji bezpośrednio do podatnika (k. 79 akt adm.) nie wywołało...