Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

II SA/Bk 190/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-05-27

się w zaskarżonych decyzjach do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w aspekcie postępowań o stwierdzenie chorób zawodowych, do czego Sąd zobowiązał organy...
i na tej podstawie jednoznaczne ustalenie, czy promieniowanie, na które narażony był skarżący w okresie swojego zatrudnienia, mogło wywołać, u niego chorobę zawodową układu...

II SO/Bk 17/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-09-13

w sprawie II SA/Bk 424/09 w przedmiocie choroby zawodowej oddala wniosek W piśmie z 15 czerwca 2011 r. J. M. M. złożył w trybie art. 55 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

IV SA/Wr 489/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-18

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2009 r., sygn. akt III SA/Wr 578/08. Wniosła także o orzeczenie stwierdzenia choroby zawodowej i zasądzenie...
uchylił decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w J. G. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., Pomimo upływu ustawowego terminu do wydania...

IV SA/Wr 488/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-18

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2009 r., sygn. akt III SA/Wr 577/08. Wniosła także o orzeczenie stwierdzenia choroby zawodowej i zasądzenie...
uchylił decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w J. G. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., Pomimo upływu ustawowego terminu do wydania...

III SO/Kr 16/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-06-23

administracyjne, prowadzono przesłuchania stron oraz świadków w zakresie chorób zawodowych i innych postępowań administracyjnych, oraz postępowań w sprawach o wykroczenia...
, występowano do jednostek diagnostyczno orzeczniczych o weryfikację wydawanych orzeczeń w sprawach chorób zawodowych, rozpatrywano zarzuty do postępowań egzekucyjnych. Nadto PIS...

II OZ 490/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-21

Zażalenie H. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2011 r., sygn. akt VII SO/Wa 48/10 o oddaleniu wniosku o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie skargi H. K. z dnia 21 września 2010 r. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] września 2010 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia: oddalić zażalenie

II SO/Rz 5/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-06-18

społecznym z tytułu wypadków przy pracy, i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673), ustalił H. K. prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku...

II OZ 489/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-21

Zażalenie H. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2011 r., sygn. akt VII SO/Wa 49/10 o oddaleniu wniosku o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie skargi H. K. z dnia 23 września 2010 r. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] września 2010 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia: oddalić zażalenie

II GSK 2736/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

oraz art. 48 a ust. 1 pkt 3, art. 48 a ust. 3 pkt. 1 a także na podstawie art. 48 a ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób...
. z art. 46b ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.) oraz §...

VIII SO/Wa 4/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-01

niejawnym sprawy z wniosku Ł. S. o ukaranie Dyrektora Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego...
gospodarczych i zawodowych,, 3. podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,, 4. podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu...
1   Następne >   2