Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

II OW 25/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

we Wrocławiu z dnia [...] września 2009 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu do rozpoznania sprawy. Wojewódzki...
ze skargi E. K. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia [...] września 2009 r. w przedmiocie choroby zawodowej. Na skutek...

IV SAB/Gl 59/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-04

Sanitarnego w T. przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącego z dnia 27 lutego 2012 r. o wyłączenie sędziego p o s t a n a w i a: oddalić wniosek o wyłączenie...
na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. w przedmiocie choroby zawodowej, o wyłączenie od rozpoznania Sędziego biorącego udział w wydaniu...

IV SAB/Gl 59/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-13

w T. przedmiocie choroby zawodowej p o s t a n a w i a: oddalić wniosek o wyłączenie Sędziów: NSA Adama Mikusińskiego, NSA Wiesława Morysa, WSA Stanisława Niteckiego i WSA...
jego skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. w przedmiocie choroby zawodowej orzekających w tym Sądzie Sędziów: NSA Szczepana Praxa, WSA Beaty...

IV SAB/Gl 59/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-17

Sanitarnego w T. przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie Sędziów p o s t a n a w i a: oddalić wniosek o wyłączenie Sędziów: NSA Szczepana Praxa, WSA...
w Gliwicach o wyłączenie od rozpoznania jego skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. w przedmiocie choroby zawodowej orzekających...

II OZ 387/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-09

Inspektora Sanitarnego w Tychach w przedmiocie choroby zawodowej, sygn. akt IV SAB/Gl 59/09 postanawia: odrzucić wniosek. L. L. w piśmie z dnia 9 lipca 2011 r. wystąpił...
. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w przedmiocie choroby zawodowej., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Wniosek o wyłączenie...

II OPP 9/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-09

ze skargi L. L. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. w przedmiocie choroby zawodowej, sygn. akt IV SAB/Gl 59/09 postanawia: odrzucić wniosek. L...
. w przedmiocie choroby zawodowej., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Wniosek o wyłączenie sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie...

II OZ 697/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odrzucić wniosek. Skarżący L. L. w piśmie z dnia 6...
choroby zawodowej., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Wniosek o wyłączenie sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie...

IV SA/Gl 191/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-26

.: z dnia [...] r., Nr [...], z dnia [...]r., Nr [...], z dnia [...]r., Nr [...], z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej, w kwestii wniosku skarżącego...
trzech postanowień wydanych w przedmiocie choroby zawodowej, podczas gdy jego zdaniem skarga ta 'nie wynikała z zaskarżanego to z przedmiotu - wynikającego z postępowania...

IV SA/Gl 1039/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-11

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziego WSA Małgorzaty Walentek postanawia oddalić wniosek 5...
[...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej, ze względu na wniesienie skargi od decyzji organu I instancji., W piśmie z dnia [...] L.L. zawarł wniosek o wyłączenie...

IV SAB/Gl 59/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-08

Sanitarnego w T. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziego WSA Małgorzaty Walentek postanawia oddalić wniosek 5 Zarządzeniem...
na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. w przedmiocie choroby zawodowej., Pismem z dnia [...] L. L. wniósł o wyłączenie sędziego WSA Małgorzaty...
1   Następne >   +2   +5   9