Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II SA/Gd 616/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-19

publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób...
zakaźnych i zawodowych., Przepis art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej stanowi, że do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie...

II SA/Kr 497/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-03

do rozprzestrzeniania się chorób grzybowych., W ocenie organu odwoławczego, wyciągnięte przez biegłego wnioski nie są sprzeczne ze sobą, bowiem: 1) wniosek, iż roboty budowlane na działce...
A. C. poza tym, że jest sprzedawcą roślin nie ma jakichkolwiek uprawnień ani kwalifikacji do wydawania opinii dendrologicznych. Nie ma ani przygotowania zawodowego...

II SA/Gl 411/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-30

, że obecność na oględzinach była dla nich, ze względów zawodowych, znacznie utrudniona. Po odbiór protokołu skarżąca nie stawiła się w organie ze względu na chorobę. Zwrócono...

III OSK 859/21 - Wyrok NSA z 2022-01-25

został przez osobę, która ma stosowne uprawnienia zawodowe. Inwentaryzacji pomostu nie dokonał pracownik organu dokonywał, ale uprawniony geodeta. Tak przygotowany...
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374...

III OSK 951/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...
dowodu sporządzonego przez osobę posiadającą stosowane uprawnienia zawodowe w tym zakresie. Wynika to z tego, że o ile wojewódzki sąd administracyjny lub Naczelny Sąd...

III OSK 794/21 - Wyrok NSA z 2022-03-15

dokonała osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Zauważył również, iż nie można też zweryfikować na jaki moment wydruk zdjęcia...
, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.), dalej: 'ustawa COVID-19'. Jak wynika natomiast z wyżej poczynionych rozważań...

II SA/Bd 674/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-11-03

na powyższą decyzję spółka MWiK (reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika), wniosła o jej uchylenie, zarzucając naruszenie:, 1) art. 271 ust. 4 pkt 1 pw - poprzez błędną...
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) sprawa została...

II SA/Ol 499/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-29

. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst...
oraz w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych. Powołany art. 7a § 1 k.p.a. miał w sprawie zastosowanie ponieważ sprawa dotyczyła nałożenia na stronę...

II SA/Wr 377/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-14

, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842, ze zm.)., Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył...
, obronności lub porządku publicznego; 2) w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych., Wprowadzona w art. 7a k.p.a. zasada przyjaznej interpretacji znajduje...

III SA/Gd 542/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-04

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) w związku z § 1 pkt 1 i 2 zarządzenia...
1   Następne >   2