Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

VI SA/Wa 1050/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-19

w imieniu swoich mocodawców (w tym skarżącej) i choroba nie wyłączyła go całkowicie z wykonywania obowiązków zawodowych. Nadto wskazał, że ów rzecznik patentowy nie ustanowił...
tego tłumaczenia przez zawodowego pełnomocnika skarżącej jego chorobą, przy jednoczesnym wykonywaniu przez tego pełnomocnika, w tym samym czasie, innych zawodowych obowiązków tj...

VI SA/Wa 1997/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-11

ramiprilu do leczenia chorób sercowo-naczyniowych, w tym u pacjentów wysokiego ryzyka, znane jest z publikacji w Mac Master University, News Release, May 11, 1999., Urząd...
nowego medycznego przeznaczenia znanej substancji leczniczej niezbędne jest zarówno wskazanie choroby, przeciwko której dana substancja jest stosowana, scharakteryzowanie...

VI SA/Wa 252/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-13

na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek pt. 'Leczenie chorób układu...
chorób układu oddechowego', nr [...] zgłoszonego do ochrony w dniu [...] kwietnia 2001 r. przez S., S., Wielka Brytania, na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...

VI SA/Wa 1551/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-01

przez niego wypracowana. Uprawniony z ostrożności procesowej wskazał, że po jego stronie istniały ważne powody nieużywania znaku w postaci długotrwałej choroby jednego...
ze wspólników spółki cywilnej będącej uprawnionym ze spornego prawa - M. T. Uprawniony wskazał, że ww. choroba oraz przeszczep nerki, do którego doszło w 2011 roku, wpłynęły...

VI SA/Wa 1638/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-12

, że uchybienie terminu wyznaczonego na uiszczenie opłaty okresowej było spowodowane nieoczekiwaną i długotrwałą chorobą pracownika odpowiedzialnego w spółce za prowadzenie...
do przezwyciężenia przeszkody, niezależnej od tego podmiotu, takiej jak przerwa w komunikacji, powódź, pożar., Jeżeli zaś chodzi o chorobę podmiotu zainteresowanego może być ona...

VI SA/Wa 1204/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-06

dla ludności pod kątem chorób serca, podczas, gdy zgłoszenia oznaczenia KARDIOMED dokonała w klasach usługowych w zakresie wynajmu lokali na gabinety do celów medycznych...
, z zamysłem głównego używania tego oznaczenia do oznaczania gabinetów lekarskich wykonujących usługi leczenia ludzi pod kątem chorób serca, a nie nazwy firmy wynajmującej...

VI SA/Wa 491/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-03

co do jego charakteru w związku z tym, że zostało zgłoszone przez C., która ma w swojej nazwie usługi medyczne dla ludności pod kątem chorób serca, podczas, gdy zgłoszenia oznaczenia...
lekarskich wykonujących usługi leczenia ludzi pod kątem chorób serca, a nie nazwy firmy wynajmującej pomieszczenia na gabinety lekarskie oraz wyposażenia tych gabinetów...

II GSK 56/10 - Wyrok NSA z 2011-01-18

lub nazwy choroby, do usunięcia której dany środek jest przeznaczony, w połączeniu z pewnymi przedrostkami lub pewną stereotypową końcówką (-ol, -al, -on, -an, -yu, -in, itp...
określonego środka farmaceutycznego, kierują się gruntowną wiedzą i doświadczeniem zawodowym oraz przykładają dużą wagę do tego, jaki lek lub preparat farmaceutyczny...

VI SA/Wa 894/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-09

na chorobę dyrektora wydawnictwa zakończoną pobytem w szpitalu. W dalszej części podniósł, że złożony w sprawie sprzeciw jest bezzasadny. W uzupełnieniu powyższego wniosku...
w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar., Jak wynika z akt sprawy, zawiadomienie o złożonym sprzeciwie zostało...

VI SA/Wa 2300/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-12

) wskazujący domniemany mechanizm powstawania RZS. Jak wskazał wnioskodawca, zgodnie z wyjaśnieniami autorów skuteczną strategią dla zwalczania choroby może być selektywne...
. Autorzy wskazali, że ta unikalna strategia terapeutyczna powinna prowadzić do wyleczenia choroby. Wnioskodawca stwierdził, że na podstawie dokumentu D3 specjalista stojący...
1   Następne >   +2   5