Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

II FSK 2593/10 - Wyrok NSA z 2012-07-31

od wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Z informacji udzielonej przez tenże Zakład wynika, że przyznane mu kwoty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym...
i chorób zawodowych jest wolne od podatku dochodowego. Dodał, że na zasadzie analogii pracownik zatrudniony w Polsce ubezpieczony z tytułu wypadków przy pracy i chorób...

I SA/Kr 1093/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-30

domu rodzinnego wybudowanego w 1985 r. Z uwagi na cofnięcie Stronie przez ZUS świadczenia rentowego z tytułu choroby zawodowej część środków finansowych Strona...
świadczenie rentowe odebrane. Od 2002 r. toczy się przed sądem sprawa o stwierdzenie choroby zawodowej., Obecnie Strona nie uzyskuje żadnych dochodów, pozostaje...

I SA/Po 788/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-07

, zdobycie umiejętności stosowania Techniki Bowena jest wskazane nadto w przypadku wystąpienia u tych osób chorób zawodowych. Technika Bowena bowiem nie wymaga wysiłku...
z grup stanowi element dokształcania zawodowego, dla drugiej - możliwość zdobycia nowego zawodu. W przypadku osób, wykonujących już zawód masażysty lub fizjoterapeuty...

I SA/Gl 794/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-12

barier uniemożliwiających podjęcie pracy (np. orzeczonego stopnia niepełnosprawności, niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową i in...
(w szczególności nie dysponuje orzeczeniem o niepełnosprawności, a także innym dowodem wskazującym na niepełnosprawność w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową...

II FZ 694/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

, statusu bezrobotnego, zasiłków i innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej, chorób zawodowych, świadczeń rehabilitacyjnych, stosunków pracy...

III SA/Wa 977/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-03

świadczenie przyznane zostało na podstawie obowiązujących w Republice Włoskiej przepisów o ubezpieczeniu obowiązkowym od wypadków przy pracy i chorób zawodowych...
się do gałęzi zabezpieczenia społecznego, które dotyczą: świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej., Ponownie wydając interpretację Minister Finansów...

I SA/Łd 800/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-05

na zwolnieniach lekarskich, otrzymywał zasiłek rehabilitacyjny, a od lipca 2015 r. przebywa na rencie w związku z chorobą zawodową. Skarżący zaznaczają, iż nie mieszkają...
przez skarżących nie mogą stanowić podstawy do ich udzielenia. Choroba A. H., czy też fakt urodzenia przez I. H. drugiego dziecka (nastąpiło to w 2012 r...

I SA/Bd 145/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-18

ze zdrowiem - W. K. leczy się kardiologicznie oraz, w poradni psychiatrycznej, a J. K. została skierowana do Poradni Pulmonologicznej oraz Poradni Chorób Zawodowych., Podane...

II FSK 1006/05 - Wyrok NSA z 2006-06-27

, chorób zawodowych, układu przemiany materii i zakład rehabilitacji. Dla wykonania zadań medycznych sanatorium zatrudnia lekarzy i pielęgniarki wykonujące zawody medyczne...
powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne, czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji, czynnościami z zakresu...

I SA/Lu 684/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-02-09

nieruchomości oraz majątku ruchomego, środków pieniężnych, wierzytelności ani innych praw majątkowych. Leczy się w związku z chorobą zawodową, często korzysta z wizyt...
publicznoprawne obywateli w kraju., Niewielkie dochody, wiek emerytalny oraz przewlekła choroba K. K. nie rokują pozytywnie na przyszłość, pomimo że J. K. nie zawiesił...
1   Następne >   +2   +5   +10   15