Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

VII SA/Wa 2510/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] września 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny...
podejrzenia u [...] choroby zawodowej - obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu...

I OW 244/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-21

. Pomimo choroby, jest aktywny zawodowy - pracuje jako ochroniarz w firmie [...] Sp. z o.o. w W., będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Z tejże działalności...

I OW 281/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-30

); choruje na osteoporozę, miażdżycę, nadciśnienie i dyskopatię. Ma zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Od 1 sierpnia 2016 r. do 4 lipca 2017 r. korzystała z pomocy MOPR...
funkcjonowanie. Wnioskodawczyni nie realizuje żadnych ról społecznych ani zawodowych w [...], które mogłyby wskazywać, że jest to jej 'główny ośrodek działalności życiowej...

I OW 315/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-10

., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Mogą być one przyznane osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób...

I OW 159/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-16

, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm., dalej ustawa z 2020 r.] - i ustalenie, że organem właściwym...
, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej...

I OW 119/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-25

do końca roku 2021 wyprowadzić się do [...], ponieważ tam skoncentrował swoje życie zawodowe. Z informacji uzyskanych od K.Z. wynika, że pobyt u siostry ma charakter czasowy...
opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług...

I OW 200/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-10

[...] i nigdy nie będzie mieszkało. Ustanowienie opiekuna prawnego w osobie P.J. wynikało z jej pracy zawodowej., Organ inicjujący spór o właściwość odniósł się do poszczególnych...
opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług...

I OW 98/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

ubezpieczenia na wypadek choroby, macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca - każdą osobę określoną lub uznaną za członka rodziny lub określoną jako członek...
883/04, dotyczące świadczeń rodzinnych - w przypadku zasiłku na dzieci niepełnosprawne, lub dotyczące choroby - w przypadku uprawnienia osób dorosłych i osób...

I OW 165/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-16

wnioskodawcy, J. G., jej 'brat po szkole zawodowej wyjechał do pracy w K. (...). Nigdy nie planował powrotu i nigdy nie przyjeżdżał'. Aktywność zawodowa wnioskodawcy...
długotrwałą chorobą, jednak samodzielną (choć porusza się o kuli) i niewymagającą opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych czy też pomocy zakładu opiekuńczo...

I OW 2/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) - zgodnie...
placówki pieczy zastępczej i MOW., Do momentu choroby zamieszkiwał u konkubiny ale aktualnie nie ma żadnego zameldowania a ostatnim miejscem pobytu był Szpital...
1   Następne >   2