Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

II SA/Wa 859/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

ustawie, aby odróżnić wypadek określony w art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz...
, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wypadek, aby był uznany za wypadek...

IV SA/Wr 352/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-24

Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zdolności do zawodowej służby zawodowej, związku stwierdzonych chorób i ułomności ze służbą...
: a) schorzenia powodujące niezdolność od zawodowej służby wojskowej: 1) choroba niedokrwienna serca z przebytym zawałem ściany przedniej leczone PTCA+GPZ+stent (§ 38 pkt 5...

II SA/Po 671/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-13

u skarżącego wadę wzroku opisaną w § 11 pkt.2 i §13 pkt.2 wskazanego wykazu chorób zawodowych .§11 pkt.2 opisuje wadę jako :Zez utajony lub zez jawny nieznacznego stopnia...
, §13 pkt 2 wykazu chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej, stanowiącej załącznik Nr 2 do rozporządzenia-Ministra Obrony...

II SA/Bd 511/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-08-29

z podejrzeniem choroby zawodowej., Odnosząc się natomiast do podniesionego przez skarżącego, w skardze i w trakcie rozprawy, żądania wypłaty przez organ administracji odszkodowania...
Karty oceny narażenia zawodowego, a także błędne przyjęcie, że jego pobyt w Jednostce Wojskowej nr [...] od 9.11.1954 r. do 18.05.1956 r. stanowił służbę zastępczą...

IV SA/Wr 392/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-26

służby wojskowej oraz o związku choroby lub ułomności z zawodową służbą wojskową wojskowe komisje lekarskie wydają na podstawie badania lekarskiego i wyników badań...
personalnych żołnierza zawodowego; 2) opinię służbowo-lekarską uwzględniającą historię choroby, przebieg leczenia i jego wyniki oraz czynniki ryzyka na stanowisku...

IV SA/Wr 277/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-13

chorób i ułomności ze służbą wojskową i inwalidztwa I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję w części dotyczącej orzeczenia o zdolności do zawodowej służby...
- amputacją (§ 83 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia stanowiącego wykaz chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej...

II SA/Wa 1844/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-11

tej chorobie i stopniowi upośledzenia sprawności ustroju stwierdzonemu u orzekanego jest § 34 pkt 5. Ustawodawca przewidział, w przypadku osób kandydujących do zawodowej służby...
, znacznie upośledzając sprawność ustroju. Dlatego choroba zwyrodnieniowa pod każdą jej postacią stanowi od dawna u osób kandydujących przeciwwskazanie do zawodowej służby...

IV SA/Wr 241/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-09

[...] nr [...], tj. w części orzekającej o trwałej niezdolności do zawodowej służby wojskowej jak i w części ustalającej związek poszczególnych chorób z czynną służba wojskową...
z zawodowa służba wojskową oraz numery orzeczeń wydanych w jego sprawie. Nie czynił natomiast zarzutu komisjom lekarskim złego rozpoznania dotyczącego tak chorób powodujących...

III SA/Kr 1211/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-11-19

do pełnienia zawodowej służby wojskowej-kategoria N - według 'Wykazu chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej...
' znajdują się w grupie I osób stanowiącą kolumnę IV wykazu chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej...

IV SA/Wr 163/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-07-23

na organizm ludzki. Nie czynił natomiast zarzutu komisjom lekarskim złego rozpoznania dotyczącego tak chorób powodujących niezdolność do zawodowej służby wojskowej...
Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie orzeczenia o trwałej niezdolności do zawodowej służby wojskowej I. odrzuca skargę w części dotyczącej...
1   Następne >   +2   +5   9