Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II SA/Sz 926/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-28

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia, [...], Nr [...], działając na podstawie art...
. 138 § 1, pkt 1 Kpa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 65, poz. 294 z późn. zm.) oraz § 10...

II SA/Go 810/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-15

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie orzeczenia braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej I. oddala skargę, II. przyznaje od Skarbu...
2016 r., Nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia u D.S. choroby zawodowej - choroby opłucnej lub osierdzia wywołanej pyłem azbestu: rozlegle zgrubienia opłucnej...

II SA/Sz 138/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-05

. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w P. decyzją...
. U. z 2006 r., Nr 122, poz. 851 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r. Nr 65, poz. 294...

II SA/Bd 59/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-05-12

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę II SA/Bd 59/04, UZASADNIENIE, W dniu [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w B. wydał decyzję...
nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nie stwierdzenia choroby zawodowej u pana J...

II SA/Ke 645/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-11-14

na decyzję Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 5 lipca 2019 r. znak: [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę...
stwierdzającą u G.S. chorobę zawodową, tj. obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu...

III SA/Gl 564/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-16

Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr NS-HP.2332.2.38.2020 w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę...
z siedzibą w G., od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w G. z 10 listopada 2020 r. nr [...] stwierdzającej u K. G. chorobę zawodową: przewlekłą chorobę...

III SA/Gl 487/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-02

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia 24 marca 2022 r. nr NS-HP.2332.2.6.2022 w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z 24...
2022 r. nr [...], orzekającą o braku podstaw do stwierdzenia u skarżącego J. H. choroby zawodowej - obustronnego trwałego odbiorczego ubytku słuchu typu ślimakowego...

II OSK 1739/07 - Wyrok NSA z 2008-03-06

[...] lutego 2007 r., nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia [...] kwietnia 2005 r. o braku podstaw do stwierdzenia u zmarłego J. B. choroby zawodowej - [...]., W uzasadnieniu...

II SA/Ke 125/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-11-24

na rozprawie w dniu 24 listopada 2005 r. sprawy ze skargi L.M. na decyzję Inspektora Sanitarnego z dnia [...] numer [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę...
Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 listopada 1983r. w sprawie wykazu chorób zawodowych (Dz. U. Nr 65 poz. 294) w zw. z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r...

II SA/Bd 94/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-03-29

Sanitarnego w B. z dnia [...] 2005r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę M. G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. skargę na decyzję z dnia...
chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych...
1   Następne >   +2   +5   9