Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 1756/84 - Wyrok NSA z 1985-01-28

nie tylko tego, czy osoba ubiegająca się o uzyskanie potwierdzenia wykonywania rzemiosła, bądź zezwolenia na wykonywanie rzemiosła , ma kwalifikacje zawodowe, ale także - w uzasadnionych...
- do wydania uprawnienia., 2. Zwolnienie osoby ubiegającej się o zezwolenie na wykonywanie rzemiosła od obowiązku udokumentowania posiadanych kwalifikacji zawodowych /art. 8 ust...