Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

II SA/Bk 1038/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-04-21

)., Stan istniejący, potwierdzony badaniami środowiska pracy, może stwarzać zagrożenie dla zdrowia pracowników i być przyczyną powstawania chorób zawodowych...
zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, a w szczególności przeprowadzić na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia...

III SA/Łd 253/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-08-03

, że decyzja jest konsekwencją pisma, które wpłynęło do organu od Kierownika Oddziału Toksykologii Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii, z którego treści wynika...
odwołującego się., Wynika to z informacji przekazanej przez Kierownika Oddziału Toksykologii Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii., P. Z. w skardze do Wojewódzkiego...

III SA/Łd 692/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-08

odwołania Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. [...], Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, Przychodnia Chorób Zawodowych w Ł. wydała orzeczenie lekarskie...
lekarz z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. [...] Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego w Ł. stwierdził u skarżącego istnienie przeciwskazań...

III SA/Kr 953/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-08-06

grudnia 2007 roku., II., W dniu 25 stycznia 2008 roku zostało wydane przez Ośrodek Medycyny Pracy - Przychodnię Chorób Zawodowych - Gabinet Badań Kierowców Orzeczenie...
roku, iż jest chory na epilepsję, na którą to chorobę nigdy nie chorował., W dniu 22 lutego 2008 roku zostało wydane przez Kierownika - Przychodni Chorób Zawodowych Gabinet...

II SA/Bd 141/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-03-21

, co następnie w wyniku odwołania skarżącego potwierdził Instytut Medycyny Pracy Przychodni Chorób Zawodowych w Ł. Z tych też względów należało skarżącemu cofnąć prawo jazdy...
orzeczeń lekarskich wydanych przez Poradnię Chorób Zawodowych w B. z dnia [...] 2004 r. oraz Instytut Medycyny Pracy w Ł. z dnia [...] 2004 r., miało jak to trafnie podniesiono...

II SA/Gl 631/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-18

Przychodni Chorób Zawodowych w L. z dnia [...] r. Co do tego, że przed wydaniem tego drugiego orzeczenia nie były przeprowadzone w dniu [...] r. badania psychologiczne...
badania lekarskiego skarżącego na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami przez lekarza Przychodni Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w L...

II SA/Po 929/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-05

. przesłanego przez Centrum Medycyny Pracy Dział Konsultacyjno - Diagnostyczny i Profilaktyki Poradnia Konsultacyjna, Chorób Zawodowych i Profilaktyki, wskazująca na istnienie...
- Diagnostyczny i Profilaktyki Poradnia Konsultacyjna, Chorób Zawodowych i Profilaktyki. Równocześnie skarżący nie zgadzając się z wynikiem powyższego orzeczenia wniósł od niego...

II SA/Ke 755/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-01-20

. Samochodem jeździ rzadko. W dniu 6 lipca 2010r. otrzymał decyzję o odmowie stwierdzenia u niego choroby zawodowej. Potwierdził, że leczy się na chorobę Parkinsona...
pojazdów mechanicznych. W rozpoznaniu podał, że cierpi on na nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca i chorobę Parkinsona., Po wszczęciu postępowania w sprawie skierowania...

I OSK 1145/07 - Wyrok NSA z 2008-08-06

jest posiadanie prawa jazdy kategorii AB, co następnie, w wyniku odwołania skarżącego, potwierdził Instytut Medycyny Pracy Przychodni Chorób Zawodowych w Ł.., W złożonej...
Sądowi sprawę do ponownego rozpoznania., Zdaniem Sądu II instancji, orzeczenia lekarskie wydane przez Poradnię Chorób Zawodowych w B. z dnia [...] oraz Instytut Medycyny...

II SA/Gl 650/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-21

., W wyniku wykonania tej decyzji, wydanym po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego orzeczeniem lekarskim nr [...] Przychodni Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy...
stwierdził, że jest inwalidą II grupy i w związku z chorobą kończyn dolnych nie potrafi sprawnie chodzić. Wykonywał badania psychotechniczne dwa razy i przechodził...
1   Następne >   +2   +5   11