Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

I OSK 2219/18 - Wyrok NSA z 2020-12-17

. majątkiem nie kierował osobiście właściciel, który był oficerem rezerwy, a wykonywał te obowiązki zawodowy zarządca, który mieszkał i urzędował w rządcówce poza parkiem...
podzielił. Jak podał Sąd, ostatni właściciel majątku J. T., który był oficerem rezerwy nie kierował osobiście majątkiem. Zajmował się tym zawodowy zarządca, który mieszkał...

I SA/Wa 1652/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-28

wynika, że przez zdecydowaną większość swojego zawodowego życia pełnił funkcje urzędnicze, państwowe i był z zawodu inżynierem. W okresie kiedy piastował funkcję...
, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r., poz. 347 ze zm.) sprawa została skierowana na posiedzenie niejawne, o czym pełnomocnicy...

I SA/Wa 2356/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-28

Sprawa ze skargi E.L(1), T.L., E.W., F.W., M.G., X.G., P.G., E.L.(2), N. L., P.L.(1), P.L.(2), S.L., F.L., J.L. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z [...] sierpnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie reformy rolnej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Wojewody [...] z [...] listopada 2017 r., nr [...]; 2. zasądza od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz E.L(1), T.L., E.W., F.W., M.G., X.G., P.G., E.L.(2), N. L., P.L.(1), P.L.(2), S.L., F.L., J.L. solidarnie kwot...