Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SA/Wa 1414/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-19

sankcyjnych i skarbowych. Pełnomocnik Strony powołał się na przepis art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...
, które ma istotny wpływ na wynik sprawy, w postaci:, a) art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez przyjęcie...

II SA/Ol 106/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-28

prace w gospodarstwie do czasu zachorowania męża wykonywali wspólnie. Obecnie z uwagi na chorobę męża nie jest w stanie sama podołać obowiązkom związanym z prowadzeniem...
Naczelnego Sądu Administracyjnego doszedł do wniosku, że prawodawca celowo dokonał pominięcia ustawodawczego nie wymieniając wśród form aktywności zawodowej, prowadzenia...

VI SAB/Wa 201/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-27

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568...