Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Równouprawnienie kobiet X

II SA/Po 520/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-27

z organizacją i warunkami pracy', a dalej (w pkt 2), że 'Sygnatariusz uznaje prawo do łączenia życia zawodowego, społecznego i rodzinnego oraz prawa do godności...
się sygnatariusza, aby ten uznawał 'prawo każdego do edukacji i prawo dostępu do wszystkich szkoleń zawodowych i uzupełniających' (pkt 1), także by 'w ramach swoich...