Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II OPP 4/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-03

choroby zawodowej postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania W dniu 6 marca 2009 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) J. J. wniósł skargę na przewlekłość...
Sanitarnego w Krakowie z dnia [...] sierpnia 2006 r. w przedmiocie choroby zawodowej. W obszernym uzasadnieniu skargi J. J. wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania...

IV SAB/Wr 145/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-21

postępowania D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej I. stwierdza, że organ odwoławczy - D...
administracyjne w sprawie choroby zawodowej zostało wszczęte w dniu 21 czerwca 2012 r. a swój epilog miało dopiero w dniu 23 maja 2017 r. i zakończyło się wydaniem...

IV SAB/Gl 156/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-06

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Pismem datowanym na dzień 25 października 2016 r. B. W. wniosła skargę...
') w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej u jej zmarłej matki A. J.. Skarżąca zarzuciła naruszenie art. 35 § 1 i § 3 oraz art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960...

II OPP 6/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-03

choroby zawodowej postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania W dniu 6 marca 2009 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) J. J. wniósł skargę na przewlekłość...
Sanitarnego w Krakowie z dnia [...] sierpnia 2006 r. w przedmiocie choroby zawodowej. W obszernym uzasadnieniu skargi J. J. wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania...

II OSK 3017/17 - Wyrok NSA z 2018-02-27

Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. II OSK 3017/17, U Z A S A D N I E N I E, Wyrokiem z dnia 6 lipca 2017 r. Wojewódzki...
w przedmiocie choroby zawodowej., Powyższe rozstrzygnięcie zostało podjęte w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, B.W. wniosła skargę do Wojewódzkiego...

II OPP 8/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-11

w Legnicy z dnia [...] maja 2000 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odrzucić skargę na przewlekłość postępowania. Pismem z dnia 19 czerwca 2000 r. Z. K...
., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej. Wyrokiem z dnia 7 stycznia 2003 r. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu oddalił przedmiotową skargę. W uzasadnieniu Sąd...

II OSK 737/18 - Wyrok NSA z 2018-07-10

postępowania Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, I. stwierdził, że organ...

IV SAB/Wr 73/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-05

postępowania prowadzonego przez D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę. Skarżący...
2012 r. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez ten organ w sprawie choroby zawodowej - zatrucia ostre albo przewlekłe lub jego następstwa wywołane...

II OPP 37/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-22

. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania Pismem z dnia 30 września 2010 r. J. J. złożył skargę na przewlekłość postępowania...
z dnia [...] sierpnia 2006 r. w przedmiocie choroby zawodowej. W obszernym uzasadnieniu skargi J. J. wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Sądem I instancji...

II OPP 38/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-22

. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania Pismem z dnia 30 września 2010 r. J. J. złożył skargę na przewlekłość postępowania...
z dnia [...] sierpnia 2006 r. w przedmiocie choroby zawodowej. W obszernym uzasadnieniu skargi J. J. wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Sądem I instancji...
1   Następne >   +2   +5   +10   15