Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

I OSK 2510/19 - Wyrok NSA z 2021-04-16

. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz...
, że mimo, iż w postępowaniu administracyjnym skarżąca korzystała z pomocy zawodowego pełnomocnika, to jednak w odwołaniu nie kwestionowała prawidłowości w/w opracowań geodezyjnych...