Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

III SA/Gd 384/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-08-23

niejawnym sprawy ze skargi E. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 24 maja 2006r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odrzucić...
[...] z dnia 21 marca 2006r. nr [...] orzekającej o braku podstaw do stwierdzenia u E. M. choroby zawodowej., Pismem z dnia 14 lipca 2006r. Sąd wezwał skarżącego do usunięcia...

II SA/Po 578/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-20

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, art. 84, 47 ust. 10c ustawy z 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 138 ustawy z 1998r. o emeryturach i rentach...

II SA/Bd 749/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-28

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, art. 84, 47 ust. 10c ustawy z 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 138 ustawy z 1998r...

II SA/Bd 751/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-28

przy pracy i chorób zawodowych, art. 84, 47 ust. 10c ustawy z 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 138 ustawy z 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu...

II SA/Bd 750/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-28

nieprawidłowe, czy dane, dokumenty fałszywe (por. np. art. 34 ustawy z 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, art. 84, 47 ust. 10c...

II SA/Bd 447/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-21

dane nieprawidłowe, czy dane, dokumenty fałszywe (por. np. art. 34 ustawy z 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, art. 84...

III SA/Wr 418/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-27

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, art. 84, 47 ust. 10c ustawy z 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 138 ustawy z 1998r. o emeryturach...

III SA/Po 276/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-22

weryfikację twierdzeń w nim przedstawionych oraz dokonanie ich właściwej kontroli., Uzasadniając skargę zawodowa pełnomocnik napisała, że zaskarżona uchwała narusza interes prawny...
. (...) Nie sposób nie wskazać, że Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 200 rodzajów chorób...