Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

II SA/Łd 806/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-04

, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 u.o.p.d.k. przed odwołaniem S.S.-M. zasięgnięto opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej...
w Z. , Stowarzyszenia C. Odstąpiono natomiast od zasięgnięcia opinii związków zawodowych, gdyż w Miejskim Domu Kultury w Z. nie działa żaden związek zawodowy., Skargę do Wojewódzkiego...

II SA/Po 43/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-07

[...] grudnia 2020 r. J. D. (dalej jako strona lub skarżący), reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika, zaskarżył do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w P. opisane...
pogląd, że pozbawienie go dotychczasowej funkcji wynika z przyczyn osobistych a nie zawodowych., Ze skargi wynika, że J. D. wezwał Burmistrza do usunięcia naruszenia prawa...