Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

SA/Wr 1694/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-09-14

zarówno wypadkiem przy pracy w rolnictwie lub rolniczą chorobą zawodową, jak i ogólnym stanem jego zdrowia. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Roberta G...
wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ma tylko takie znaczenie, że do nabycia prawa do renty inwalidzkiej nie jest wymagany staż ubezpieczenia...

SA/Gd 1655/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-11-16

dotyczących orzekania w stosunku do żołnierzy niezawodowych oraz żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska etatowe do stopnia wojskowego kapitana o związku ich chorób...
w przedmiocie istnienia lub nieistnienia choroby zawodowej podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego., 2. Sąd powszechny, rozpoznający sprawę o świadczenie...

IV SA/Wr 72/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-07-18

w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania...
podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1515)., W ocenie organu odwoławczego Terenowa Wojskowa...

I SA 831/98 - Wyrok NSA z 1998-11-03

Orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej żołnierzy zawodowych podlegają kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego. oddala skargę w przedmiocie określenia...
zdolności do dalszej zawodowej służby wojskowej. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Na wstępie rozważenia wymagał zarzut podniesiony w odpowiedzi na skargę...

IV SA/Wr 385/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-16

. na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz związku poszczególnych chorób...
do zawodowej służby wojskowej stanowiącego wykaz chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz do pełnienia takiej służby...

IV SA/Wr 272/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-30

. na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej, związku chorób z zawodową służbą wojskową...
różnych chorób kręgosłupa, stwierdzonych w różnym czasie i z różnym związkiem z zawodową służbą wojskową., Podniósł, że niedopuszczalne jest powoływanie się na zapisy...

IV SA/Wr 325/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-10-07

, że orzeczenie m.in. o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz o związku choroby lub ułomności z zawodową służbą wojskową wojskowe komisje lekarskie wydają na podstawie...
przebiegu zawodowej służby wojskowej z akt personalnych żołnierza zawodowego; 2) opinię służbowo-lekarską uwzględniającą historię choroby, przebieg leczenia...

IV SA/Wr 757/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-24

. na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o zdolności do zawodowej służby wojskowej, związku chorób ze służbą...
postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach wynika, że orzeczenie m.in. o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz o związku choroby lub ułomności z zawodową...

IV SA/Wr 869/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-21

wynika, że orzeczenie m.in. o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz o związku choroby lub ułomności z zawodową służbą wojskową wojskowe komisje lekarskie wydają...
: 1) odpis przebiegu zawodowej służby wojskowej z akt personalnych żołnierza zawodowego; 2) opinię służbowo-lekarską uwzględniającą historię choroby, przebieg leczenia...

IV SA/Wr 756/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-02-08

wynika, że orzeczenie m.in. o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz o związku choroby lub ułomności z zawodową służbą wojskową wojskowe komisje lekarskie wydają...
. na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej I. oddala skargę w przedmiocie zdolności...
1   Następne >   +2   +5   10