Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

II FZ 655/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,, d) ze stosunków...

I SA/Sz 439/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-11-15

na zwalczanie chorób, u zwierząt i nadzór nad żywnością odzwierzęcą i czynią to na odrębnych, sobie właściwych zasadach, niemających styku z zakładami opieki zdrowotnej...
lekarza weterynarii polega m.in. na weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego., Ponadto ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz...

II FSK 1178/14 - Wyrok NSA z 2016-05-31

z prowadzoną przez siebie działalnością. Bazując na doświadczeniu życiowym i zawodowym, wnioskodawca mógł i powinien przewidzieć często spotykane w Polsce - wiosenne mrozy...
i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu. Przez awarię techniczną...

II FSK 1606/07 - Wyrok NSA z 2008-07-29

SN dokonywał wykładni pojęcia ze stosunku pracy, a mianowicie, czy pojęcie 'obłożna choroba' oznacza chorobę powodującą konieczność nieustannego przebywania w łóżku...
, czy chorobę, która powoduje istotne i trwałe zakłócenia warunków codziennej egzystencji chorego i wymaga otoczenia go opieką i kontrolą lekarską., Stosownie...

FSK 1329/04 - Wyrok NSA z 2005-02-15

, że w postępowaniu odwoławczym korzystał z pomocy zawodowego pełnomocnika., 4. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi nie zasługuje...
terminu do wniesienia skargi., Brak jest jakiejkolwiek podstawy do zakwalifikowania choroby skarżącego jako nie stanowiącej przeszkody do napisania i złożenia skargi...

I SA/Po 1082/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-16

przez siebie działalnością. Bazując na doświadczeniu życiowym i zawodowym, wnioskodawca mógł i powinien przewidzieć często spotykane w Polsce - wiosenne mrozy...
występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu. Przez awarię techniczną w powołanej ustawie rozumie...

I SA/Po 1083/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-16

obciążony pozostaje ryzykiem gospodarczym związanym z prowadzoną przez siebie działalnością. Bazując na doświadczeniu życiowym i zawodowym, wnioskodawca mógł i powinien...
i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu...