Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

II FZ 360/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

. Wskazana przez stronę przyczyna uchybienia terminu, tzn choroba pełnomocnika oraz przedłużający się wyjazd za granicę, nie stanowią okoliczności wskazujących na brak winy...
, że okoliczności, o których pisze skarżąca (choroba pełnomocnika, wyjazd za granicę) nie zostały w jakikolwiek sposób uprawdopodobnione., W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego...

II FZ 359/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

. Wskazana przez stronę przyczyna uchybienia terminu, tzn choroba pełnomocnika oraz przedłużający się wyjazd za granicę, nie stanowią okoliczności wskazujących na brak...
, że okoliczności, o których pisze skarżąca (choroba pełnomocnika, wyjazd za granicę) nie zostały w jakikolwiek sposób uprawdopodobnione., W ocenie Naczelnego Sądu...

II FZ 361/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

przez stronę przyczyna uchybienia terminu, tzn choroba pełnomocnika oraz przedłużający się wyjazd za granicę, nie stanowią okoliczności wskazujących na brak winy...
, o których pisze skarżąca (choroba pełnomocnika, wyjazd za granicę) nie zostały w jakikolwiek sposób uprawdopodobnione., W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego...

I SA/Bd 109/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-14

o umorzenie zaległości. Wskazał, iż przez 40 lat pracy zawodowej nigdy nie zwracał się o pomoc i nie korzystał z żadnych ulg. Będąc w wieku 72 lat, jest człowiekiem...
ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, jaką jest umorzenie zaległości podatkowej. Odnosząc się do argumentu choroby psychicznej skarżącego oraz zakupu leków, organ podał...

III SA/Wa 1009/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...
. Decydujące znaczenie dla zakwalifikowania, że dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa w charakterze podatnika od towarów i usług, ma zawodowy...

I SA/Kr 324/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-22

, dostarczać Jej wyżywienie, ubranie, mieszkanie, światło i ogrzewanie, zapewnić odpowiednią pomoc, pielęgnowanie w chorobie oraz sprawienie własnym kosztem pogrzebu...
Skarbowego K. - [...] postanowieniem z dnia 06.05.2019 r. powołał biegłego rzeczoznawcę majątkowego P. E. [...] z uprawnieniami zawodowymi w zakresie szacowania nieruchomości...

I SA/Lu 568/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-29

, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842), sprawę skierowano do rozpoznania...
dotyczącymi wprost podatnika, ale z faktu zakresu jego odpowiedzialności i wymaganej staranności o charakterze zawodowym, o której była mowa powyżej. To bowiem płatnik...

I SA/Lu 567/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-29

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...
, ale z faktu zakresu jego odpowiedzialności i wymaganej staranności o charakterze zawodowym, o której była mowa powyżej. To bowiem płatnik, a nie kupujący, zadecydował o treści §...

I SA/Lu 520/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-15

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842), sprawę skierowano do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym...
i wymaganej staranności o charakterze zawodowym, o której była mowa powyżej. To bowiem płatnik, a nie kupujący, zadecydował o treści § 11 umowy sprzedaży, w którym stwierdzono...

I SA/Lu 521/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-15

art. 15 zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...
i wymaganej staranności o charakterze zawodowym, o której była mowa powyżej. To bowiem płatnik, a nie kupujący, zadecydował o treści § 12 umowy sprzedaży, w którym stwierdzono...
1   Następne >   2