Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

III FSK 3429/21 - Wyrok NSA z 2022-04-05

, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), z uwagi na skierowanie na posiedzenie niejawne sprawy powiązanej III...
prowadzenia spraw życiowych czy zawodowych nie uległ bowiem istotnej zmianie, w stosunku do dotychczasowego., W sprawie przeanalizowano, jakie adresy podawał skarżący...

III FSK 446/21 - Wyrok NSA z 2022-04-05

. z ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...
się aktywność życiowa, zawodowa, rodzinna danej osoby oraz wola koncentracji tych spraw w tym, a nie innym miejscu (por. wyrok WSA w Białymstoku z 17 lutego 2009 r., II SA...

II FSK 1326/11 - Wyrok NSA z 2013-02-27

. zawału serca powodującego pozbawienie skarżącego aktywności zawodowej i stanowiącego przeciwwskazanie do podejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej oraz utrzymywanie...
zebranego w trakcie niniejszej sprawy, powinny uwzględnić rozległość doznanego przez skarżącego uszczerbku na zdrowiu oraz ich skutki. Wskazywaną okoliczność choroby serca...