Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

II FZ 655/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,, d) ze stosunków...

VII SA/Wa 91/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-05

z rozstrzygnięciem lekarskim, które z uwagi na treść druku wskazaną w załączniku nr 5 rozporządzenia, nie zawiera informacji o chorobie lub innych przeciwwskazaniach zdrowotnych...
nie odpowiada standardom rozstrzygnięć ingerującym w sferę jednostki. 'Brak informacji o istniejących zaburzeniach, czy chorobach czyni iluzorycznym możliwość kontroli...