Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

III SA/Wa 1292/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-25

wyłącza z tych kosztów jedynie jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Oznacza to, że inne wydatki będące konsekwencją wypadku...
odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra (art. 16 ust. 16 u.p.d.o.p.), kwalifikacji odszkodowania...

I SA/Bk 111/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-05-18

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (pkt 16). Wypłacone zadośćuczynienie nie zawiera się na wspomnianej liście. Profil działalność Wnioskodawcy oraz Spółki...
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1205 ze zm.), w której zostały określone rodzaje i zasady przyznawania jednorazowych odszkodowań...

I SA/Wr 538/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-07-13

wypadków przy pracy i chorób zawodowych, potwierdza, iż - zasadniczo - świadczenia ponoszone na rzecz pracowników w związku, z wypadkami przy pracy stanowią koszty uzyskania...
z kosztów uzyskania przychodów jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra (...). Z powyższego...

I SA/Wr 539/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-07-13

wypadków przy pracy i chorób zawodowych, potwierdza, iż - zasadniczo - świadczenia ponoszone na rzecz pracowników w związku, z wypadkami przy pracy stanowią koszty uzyskania...
z kosztów uzyskania przychodów jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra (...). Z powyższego...

I SA/Rz 711/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-01-29

12.06.1975 o świadczeniach pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, nie uznając ich za koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 16...
16 ustawy p.d.p., który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości...

I SA/Po 85/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-12

, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4 (dział I, grupa 5),, -wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (dział II, grupa 1),, -choroby (dział II...
),, - wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (dział 11, grupa 1),, - choroby (dział II, grupa 2)., Nie będą natomiast kosztem uzyskania przychodów składki płacone...

II FSK 582/13 - Wyrok NSA z 2015-03-27

ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 167, poz. 1322...
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673 ze zm.)., Działania podmiotu gospodarczego mogą, jak to miał miejsce w rozpatrywanej sprawie...

II FSK 522/11 - Wyrok NSA z 2012-10-09

) oraz takich, którzy nie zorganizują stanowiska pracy dla osoby, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku (art. 23)., WSA...
. 1) oraz takich, którzy nie zorganizują stanowiska pracy dla osoby, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym...

I SA/Kr 1563/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-22

l dział II),, 4. wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (grupa 1 dział II): -świadczenia jednorazowe, - świadczenia powtarzające się, - połączone...
świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2, - przewóz osób,, 5. ubezpieczenie choroby (grupa 2 dział II): - świadczenia jednorazowe; - świadczenia powtarzające się, - świadczenia...

I SA/Go 81/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-16

uzyskania przychodów jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki...
z art. 16 ust. 1 pkt 16)ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości...
1   Następne >   +2   +5   9