Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

III SA/Gl 693/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-06

w podatku akcyzowym za luty 2009 r. została doręczona 31 sierpnia 2012 r. Decyzje odebrał reprezentujący skarżącego w postępowaniu podatkowym zawodowy pełnomocnik (dowód...
, że we wniosku skarżący nie wskazał żadnych okoliczności, które uniemożliwiły pełnomocnikowi wniesienia odwołania w terminie. Choroba mocodawcy nie stanowi przeszkody...

III SA/Gl 695/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-06

w postępowaniu podatkowym zawodowy pełnomocnik (dowód doręczenia w aktach sprawy). Doręczenie decyzji organ uznał za prawidłowe i skuteczne, co spowodowało, że od tej daty zaczął...
. Choroba mocodawcy nie stanowi przeszkody do wniesienia odwołania przez jej pełnomocnika., Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodził się A. N. , wnosząc pismem z dniu 17...

III SA/Gl 698/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-06

podatkowym zawodowy pełnomocnik (dowód doręczenia w aktach sprawy). Doręczenie decyzji organ uznał za prawidłowe i skuteczne, co spowodowało, że od tej daty zaczął biec...
w terminie. Choroba mocodawcy nie stanowi przeszkody do wniesienia odwołania przez jej pełnomocnika., Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodził się A. N. , wnosząc pismem...

III SA/Gl 694/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-06

zawodowy pełnomocnik (dowód doręczenia w aktach sprawy). Doręczenie decyzji organ uznał za prawidłowe i skuteczne, co spowodowało, że od tej daty zaczął biec termin...
, że we wniosku skarżący nie wskazał żadnych okoliczności, które uniemożliwiły pełnomocnikowi wniesienia odwołania w terminie. Choroba mocodawcy nie stanowi przeszkody...

III SA/Gl 696/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-06

podatkowym zawodowy pełnomocnik (dowód doręczenia w aktach sprawy). Doręczenie decyzji organ uznał za prawidłowe i skuteczne, co spowodowało, że od tej daty zaczął biec termin...
w terminie. Choroba mocodawcy nie stanowi przeszkody do wniesienia odwołania przez jej pełnomocnika., Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodził się A. N. , wnosząc pismem...

III SA/Gl 697/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-06

za październik 2008 r. została doręczona 31 sierpnia 2012 r. Decyzje odebrał reprezentujący skarżącego w postępowaniu podatkowym zawodowy pełnomocnik (dowód doręczenia w aktach...
, że we wniosku skarżący nie wskazał żadnych okoliczności, które uniemożliwiły pełnomocnikowi wniesienia odwołania w terminie. Choroba mocodawcy nie stanowi przeszkody...

III SA/Gl 692/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-06

zobowiązanie w podatku akcyzowym za marzec 2009 r. została doręczona 31 sierpnia 2012 r. Decyzje odebrał reprezentujący skarżącego w postępowaniu podatkowym zawodowy pełnomocnik...
skarżący nie wskazał żadnych okoliczności, które uniemożliwiły pełnomocnikowi wniesienia odwołania w terminie. Choroba mocodawcy nie stanowi przeszkody do wniesienia...

III SA/Gl 490/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-25

. Zaś wraz z pismem z [...] r., dołączyła do akt sprawy sprawozdanie [...] ('Sprawozdanie o działalności podstawowej [...] zawodowej za 2008 r.')., Naczelnik Urzędu Celnego w K...
z aneksami oraz późniejszych umów i porozumień czy sprawozdania z działalności podstawowej [...] zawodowej [...]., Zasadnicza dla rozstrzygnięcia kwestii nadpłaty...

III SA/Łd 232/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-07-24

, że jedyną osobą uprawnioną do reprezentowania Spółki jest Prezes Zarządu - A. M., który od dnia 19 października 2012 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Długotrwała choroba...
, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję...

III SA/Łd 216/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-07-24

uprawnioną do reprezentowania Spółki jest Prezes Zarządu - A.M., który od dnia 19 października 2012 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Długotrwała choroba i intensywne...
adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata...
1   Następne >   +2   4