Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Lu 459/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-04-16

(w tym co do okresu sprawowania funkcji w zarządzie). W ocenie skarżącego, jednorazowe wezwanie doradcy podatkowego bez zwolnienia go z tajemnicy zawodowej...
nie przeszukały dokumentacji Stowarzyszenia, w której bez wątpliwości winno znajdować się oświadczenie o rezygnacji z funkcji w zarządzie. Nie zwolniono z tajemnicy zawodowej...

I SA/Kr 1311/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-10

ze stroną mieszka 15- letni syn, który ma problemy zdrowotne. Zgodnie z oświadczeniem strony choroba syna generuje znaczne wydatki na lekarstwa, na które otrzymuje ona...
tj. ok. 1.431,00 zł. W celu przekwalifikowania zawodowego w związku z obecną sytuacją zdrowotną strona podjęła studia (obecnie III rok), których koszt wynosi 500 GBP...