Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

II OZ 767/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-25

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...
odrzucił skargę R. H. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] w przedmiocie choroby zawodowej., W dniu 21 lutego 2008 r. wpłynął...

IV SA/Gl 1077/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-11

w dniu 11 lutego 2008 r. sprawy ze skargi B.S. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...
Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej. Postanowienie to wraz z uzasadnieniem zostało prawidłowo doręczone pełnomocnikowi skarżącego...

VII SA/Wa 1334/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-07

stwierdzającej brak podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: odrzucić zażalenie M. B. Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
choroby zawodowej., Pismem z dnia 20 stycznia 2011 r. skarżący wniósł zażalenie na powyższe postanowienie. Zażalenie zostało sporządzone przez skarżącego osobiście...

II OZ 1275/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

w sprawie ze skargi J. J. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] marca 2012 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...
całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z [...] marca 2012 r. w przedmiocie choroby zawodowej., Skarżący...

II SA/Ol 58/24 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2024-03-20

na decyzję Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 grudnia 2023 r., nr HP.906.3.4.2023 w przedmiocie choroby zawodowej postanawia...
) na decyzję Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej, Odpis powyższego postanowienia wraz z pouczeniem...

IV SA/Gl 1077/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-01

kwietnia 2008 r. ze skargi B. S. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii pisma...
. S. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanowieniem z dnia [...] r. sygn. akt IV...

II SA/Bd 353/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-12

niejawnym sprawy ze skargi T. K. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] lutego 2010 r., Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...
Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] lutego 2010 r., Nr [...]w przedmiocie choroby zawodowej., Pismem z dnia [...] września 2010r. skarżący złożył do tut. Sądu...

II SA/Ke 354/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-09-16

choroby zawodowej postanawia: odrzucić zażalenie sporządzone osobiście przez M.S. Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2011r. sygn. akt: II SA/Ke 354/11 tut. Sąd oddalił skargę M...
. S. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie choroby zawodowej., W ustawowym...

IV SAB/Gl 59/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-13

ze skargi L.L. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii zażalenia skarżącego z dnia 24 listopada 2011 r...
sprawy urzędowej Sądu Pracy w T. o sygn. akt [...], a nie jak podał Przewodniczący Wydziału IV w zarządzeniu z dnia 3 listopada 2011 r. - choroby zawodowej., Wojewódzki...

II SA/Bd 209/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-09-01

w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] stycznia 2008 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia...
. w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] stycznia 2008 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej z uwagi...
1   Następne >   +2   +5   8