Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

II OSK 2538/19 - Wyrok NSA z 2022-07-12

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia[...]sierpnia 2018 r. [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 29...
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., Powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

OSK 760/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-21

z dnia [...] stycznia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odrzucić skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 20 lutego 2004 r. (sygn. akt 3/II SA/Ka 213/02...
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 65, poz. 294 ze zm.) orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u A. P. zawodowego uszkodzenia...

II OSK 1686/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-29

Sanitarnego w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 12 lipca...
2007 r. oddalił skargę Z. D. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., Wyrok ten wydany...

II OSK 848/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-19

z dnia [...] września 2003r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanowił skargę kasacyjną odrzucić Wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2005 r. sygn. akt 3/ II SA /Ka2615/03...
. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej ., Wyrok ten wydano w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy ., Decyzja z dnia [...] lipca 2003r...

II OSK 734/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29

[...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2006 r. sygn. akt IV SA/Gl 811/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...
oddalił skargę W. K. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej ., Wyrok ten wydano...

II OSK 951/05 - Postanowienie NSA z 2006-06-20

. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odrzucić skargę kasacyjną Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach decyzją nr [...] z dnia [...] sierpnia 2003...
.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania...

II OSK 1675/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-04

Sanitarnego w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną II OSK 1675 / 07, UZASADNIENIE, Zaskarżonym wyrokiem z dnia 22 czerwca...
[...] utrzymującą w mocy decyzję z dnia [...] Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w R., którą to decyzją nie stwierdzono u J. P. choroby zawodowej w postaci przewlekłej...

II OSK 854/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-24

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] lipca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną 1 Zaskarżonym...
Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] lipca 2003 roku Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...

II OSK 959/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-14

Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] września 2004 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odrzucić skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 6 stycznia 2006...
Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] września 2004 r. w przedmiocie choroby zawodowej., W uzasadnieniu powyższego wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał...

II OSK 1007/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-20

2005 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej odrzuca skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę H. R. na decyzję...
[...] marca 2005 r. nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia u H. R. choroby zawodowej pod postacią przewlekłego zatrucia zawodowego., W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku...
1   Następne >   +2   +5   +10   13