Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

III SA/Kr 1972/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-28

września 2014 r. znak: [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Krakowie oddalił skargę J. C. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 września 2014 r. znak: [...] w przedmiocie choroby zawodowej., W dniu 8...

II SA/Bk 296/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-09-23

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] marca 2011 r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej- nowotworu złośliwego skóry p o s t a n a w i a odmówić...
także, jako skarżący) na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z [...] marca 2011 r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej - nowotworu...

III SA/Kr 915/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-25

ze skargi Z. Ś. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 9 czerwca 2006r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej p o s t a n a w i a : odmówić...
w Krakowie oddalił skargę Z. Ś. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 9 czerwca 2006r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., W dniu 6 października...

IV SA/Gl 1613/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-31

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.R. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...
Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Z.R. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. w przedmiocie choroby zawodowej., Pismem z dnia...

IV SA/Wr 231/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-30

do stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wydanym w niniejszej sprawie wyrokiem z dnia 18 lipca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
do stwierdzenia choroby zawodowej., W dniu 27 lipca 2012 r. skarżący złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku i jego doręczenie., Wojewódzki Sąd...

III SA/Kr 869/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-14

ze skargi J.J. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia 19 marca 2012 r, nr [....] w przedmiocie choroby zawodowej, postanawia...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.J na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia 19 marca 2012 r, nr [....] w przedmiocie choroby zawodowej...

II SA/Sz 659/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-03-18

w sprawie z Jej skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej p o s t a n a w i a: odmówić...
Sanitarnego w [...] z dnia [...] w przedmiocie choroby zawodowej, wyrokiem z dnia [...] r. (sygn. akt II SA/Sz 659/10) oddalił skargę. Wyrok stał się prawomocny., W dniu...

IV SA/Gl 1193/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-04

. z [...] nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w C. z dnia [...] stwierdzającą chorobę zawodową E. P., Po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 1 czerwca...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A w C. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby...

IV SA/Gl 970/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-02

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.K. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., Pismem z dnia 17 czerwca 2015 r., nadanym za pośrednictwem urzędu...

III SA/Łd 602/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-10

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku A. B. Wyrokiem...
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej u E. W. Powyższy wyrok został wydany po przeprowadzeniu...
1   Następne >   +2   5