Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Wr 501/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-16

do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt...
czystości i porządku w gminach, który to przepis odnosi się do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt...

II SA/Kr 74/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-09

. miał bezpośredni kontakt ze zwierzętami i w istocie stwierdził, że były chore, jednakże jak to wyżej wskazano, właściciel bydła zareagował na ta chorobę i podał lekarstwo...
stanu faktycznego w niniejszej sprawie. Stwierdzili m.in., iż wychudzenie, ubytki sierści oraz biegunka są objawami choroby - robaczycy, którą zresztą w niniejszej sprawie...

II SA/Gl 762/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-15

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (j.t. Dz. U. 2014 r., poz. 1539 ze zm. - dalej u.o.z.z.), art. 23 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady...
pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi...

II SA/Go 901/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-04

w zakresie utrzymywania zwierzęcia w stanie zagłodzenia, brudu, nieleczonej choroby, w niewłaściwym pomieszczeniu i nadmiernej ciasnocie;, - niewłaściwy stan techniczny...
bytowania, narażała te zwierzęta na działanie negatywnych warunków atmosferycznych, przyczyniając się do rozwoju stwierdzonych u zwierząt dolegliwości i chorób;, - brak...

II SA/Gl 1418/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-17

zaniedbania zagrażające życiu zwierząt. Psy cierpiały na liczne choroby skóry, oczu, zapalenie uszu, świerzbowiec i choroby dziąseł oraz nie posiadały aktualnych szczepień...
oraz cierpiały na liczne choroby. Funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy brali udział w odebraniu zwierząt potwierdzili zaniedbania w zakresie opieki nad tymi psami...

IV SA/Wa 1480/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-05

zagłodzenia, brudu, nieleczonej choroby., Dalej organ zauważył, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 może być czasowo odebrane...
spełnione przesłanki z art. 7 ust. 3 ustawy;, 2. art. 84 § 1 K.p.a. poprzez zaniechanie dopuszczenia dowodu z opinii biegłego lekarza weterynarii specjalisty chorób koni...

II SA/Go 181/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-07-13

A. ze względu na podejrzenie choroby. Dostarczone dokumenty świadczą o tym, właściciel sprawował opiekę również weterynaryjną nad psami, w szczególności w stosunku do chorego...
ich ochronę przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, były wychudzone i nie miałoby to związku z przebytą chorobą czy nosiły ślady fizycznego znęcania się nad nimi...

II SA/Sz 518/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-19

, na podstawie art. 85a ust. 1 pkt 1, art. 85b i art. 85e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz...
w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi (Dz...

II SA/Ke 261/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-24

i art. 85b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zw. z § 3 pkt 1 lit. a tiret czwarty oraz pkt 2 lit. t...
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi, utrzymał w mocy...

IV SA/Po 518/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-06

w [...]., Od opisanej decyzji odwołanie wniósł K. S., reprezentowany przez opiekunów prawnych R. S. i J. S., działający przez zawodowego pełnomocnika, zaskarżając decyzję...
do odebrania zwierząt choroba psychiczna uniemożliwiająca możliwość rozpoznania znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem) nie uzasadniał przyjęcia...
1   Następne >   2