Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

I OSK 2813/17 - Wyrok NSA z 2018-12-04

- ze L. na N. - z uwagi na chorobę żony. Zwrócono uwagę na to, że żona J. P. zachorowała już po urodzeniu dzieci, a tym samym jej choroba nie mogła mieć wpływu na podjętą...
. Nie mieszkał jednak tam z żoną i córkami. Jego żona z uwagi na swoją chorobę przebywała z córkami u swoich rodziców w S., aby ci mogli opiekować się chora córką i wnuczkami...

II OSK 2498/19 - Wyrok NSA z 2020-12-15

właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu; 3) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane...
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...