Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

II GSK 1818/21 - Wyrok NSA z 2021-12-13

wpisu w licencji pilota zawodowego samolotowego uprawnienia do wykonywania lotów 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od S. M. na rzecz Prezesa Urzędu Lotnictwa...
zawodowego samolotowego uprawnienia do wykonywania lotów., Przedstawiając stan sprawy Sąd pierwszej instancji stwierdził, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzją...

VII SA/Wa 2084/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-23

od [...]października 2020 r. do [...] listopada 2020 r., spowodowany konfliktem zarządu przewoźnika ze związkami zawodowymi, w tym nielegalnym zwolnieniem przewodniczącej...
związku zawodowego, może być uznany - w odniesieniu do rejsu, który miał odbyć się [...] października 2020 r. - za nadzwyczajną okoliczność, której nie można było uniknąć...