Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I SA/Ol 696/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-18

. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Skoro zatem pozostałe odszkodowania wypłacane pracownikom nie zostały wymienione jako wyłączone...
wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia...

I SA/Ke 422/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-09-22

ubezpieczenia od wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest wolne od podatku dochodowego. Ponadto wnioskodawca dodał, że na zasadzie analogii pracownik zatrudniony w Polsce...
ubezpieczony z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych na mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października...

II FSK 2593/10 - Wyrok NSA z 2012-07-31

od wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Z informacji udzielonej przez tenże Zakład wynika, że przyznane mu kwoty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym...
i chorób zawodowych jest wolne od podatku dochodowego. Dodał, że na zasadzie analogii pracownik zatrudniony w Polsce ubezpieczony z tytułu wypadków przy pracy i chorób...

I SA/Bd 15/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-03-28

przychodów jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki ubezpieczeniowej...
przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy...

II FSK 2824/13 - Wyrok NSA z 2015-08-18

się za koszty uzyskania przychodów jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej...
z kosztów uzyskania przychodów jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra. Z powyższego...

III SA/Wa 3199/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-25

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia...
2002 r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.). Takie jednorazowe odszkodowania przyznane...

I SA/Ke 130/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-04-26

, okresowych i kontrolnych, ocenie możliwości wykonywania pracy, wykonywaniu zadań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych...
, wykonywanie zadań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą a zatem mają na celu wykrycie ewentualnej choroby...

I SA/Po 788/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-07

, zdobycie umiejętności stosowania Techniki Bowena jest wskazane nadto w przypadku wystąpienia u tych osób chorób zawodowych. Technika Bowena bowiem nie wymaga wysiłku...
z grup stanowi element dokształcania zawodowego, dla drugiej - możliwość zdobycia nowego zawodu. W przypadku osób, wykonujących już zawód masażysty lub fizjoterapeuty...

I SA/Sz 535/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-07-27

ubezpieczeń grupy 1-4 działu I (grupa 5, dział I),, * wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (grupa 1, dział II),, * choroby (grupa 2, dział II)., Mając...
, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (grupa 1 dział II), i ubezpieczenie choroby (grupa 2 dział II). Tym samym, w ocenie Sądu organ interpretacyjny nie naruszył...

I FSK 970/13 - Wyrok NSA z 2014-06-03

wystąpienia u tych osób chorób zawodowych. Technika Bowena bowiem nie wymaga wysiłku ze strony terapeuty, niezbędnego przy zabiegach masażu lub niektórych zabiegach...
zupełnie nowe umiejętności i wykonywać zawód terapeuty Techniki Bowena. Dla pierwszej z grup stanowi element dokształcania zawodowego, dla drugiej - możliwość zdobycia...
1   Następne >   +2   +5   +10   15