Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

IV SA/Po 328/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-09

chorób zakaźnych zwierząt niezwykle istotna jest szybka reakcja w celu wyeliminowania zagrożeń. Nadto Sąd podkreśla, że ani w odwołaniu ani w skardze zawodowy pełnomocnik...
cieląt nie stwierdzono objawów klinicznych chorób zakaźnych. Przesyłce towarzyszyło świadectwo zdrowia w handlu. Jednak w związku z występowaniem choroby zakaźnej...

IV SA/Po 195/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-18

chorób zakaźnych zwierząt niezwykle istotna jest szybka reakcja w celu wyeliminowania zagrożeń. Nadto Sąd podkreśla, że ani w odwołaniu ani w skardze zawodowy pełnomocnik...
[...] W świadectwie zdrowia cieląt była informacja dotycząca szczepienia przeciwko chorobie niebieskiego języka. Pobrano 130 prób krwi i wysłano do badań laboratoryjnych w kierunku...

II SA/Rz 814/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-01-19

(Dz. U. nr 33, poz. 287 ze zm.) art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. nr 69, poz...
zwierząt w rozumieniu art. 2 ust. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, gdyż oferowane zwierzęta nie są 'grupowane...

II SA/Łd 841/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-20

1. Samo podjęcie i prowadzenie którejkolwiek z działalności wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób...
11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008r., nr 213, poz. 1342 ze zm. Powoływanej dale w uzasadnieniu...

IV SA/Wa 2643/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-22

w zakładzie prowadzonym przez skarżącą., Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz...
przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Niewątpliwie produkcja mleka do takich prac należy. Ponadto wymóg posiadania aktualnych badań...

II OSK 1864/13 - Wyrok NSA z 2015-03-03

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zm.), z którego wynika, iż obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają osoby podejmujące...
lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Niewątpliwie produkcja mleka do takich prac...