Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

II SA/Sz 1239/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-01-20

. na decyzję Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] w dniu [...] wydał...
decyzję nr [...] znak: [...] o braku podstaw do stwierdzenia, u H. S. choroby zawodowej zespołu cieśni w obrębie nadgarstka wymienionej w poz. [...] pkt [...] wykazu chorób...

IV SA/Wr 816/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-08

., na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego, Inspektora Sanitarnego we W., z dnia [...], nr [...], w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej, , oddala skargę., , , Decyzją...
. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 65 poz. 294, z późn. zm. ) w związku z § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych...

II SA/Sz 211/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-29

[...] delegowanego do Prokuratury [...] B. R. sprawy ze skargi L. D. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...
oddala skargę. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej u L. D. zostało wystawione w dniu [...] przez Poradnię Ortopedyczno-Urazową Samodzielnego Publicznego Szpitala...

II SA/Bd 399/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-10-20

. na decyzję Inspektor Sanitarny z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1. oddala skargę; 2. nakazuje zwrócić ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu...
. nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ('PPIS') w T. nie stwierdził u skarżącej J. D. choroby zawodowej w postaci przewlekłego zapalenia kaletki maziowej (przewlekła...

IV SA/Wr 400/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-04

w W. na decyzję Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
) - choroby zawodowej przewlekłej choroby układu ruchu wywołanej sposobem wykonywania pracy: przewlekłe zapalnie ścięgna i jego pochewki zginacza palców III i IV ręki...

II SA/Bd 373/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-06-27

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. D. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w N. z dnia [...] sierpnia 2012 r. Nr [...], znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej., Zaskarżona decyzja...

II SA/Sz 770/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-12

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę W dniu [...]r. [...] zwróciła się do Inspektora Sanitarnego o wydanie ostatecznej...
decyzji w sprawie choroby zawodowej, związanej z jej narażeniem na promieniowanie elektromagnetyczne, którego źródłem była radiostacja zlokalizowana w pobliżu...

II SA/Bd 209/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-05-28

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę II SA/Bd 209/08, Uzasadnienie, Mikołaj B...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej., Powyższy organ zaskarżoną decyzją na podstawie art.138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania...

II SA/Bk 783/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-12

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę Skarga została...
do stwierdzenia choroby zawodowej u J. S. - narządu głosu, spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat, pod postacią guzków głosowych twardych...

II SA/Bk 599/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-19

ze skargi M. G. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., Stan...
1   Następne >   +2   +5   +10   100