Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

II SA/Bk 402/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-10-25

Mleczarskiej 'M.' w G. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] kwietnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej...
. od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Z. z dnia [...].03.2011 r. nr [...] o stwierdzeniu u T. G. choroby zawodowej - alergicznego kontaktowego...

II SA/Po 820/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-17

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] 2011 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej; I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. określa, że zaskarżona decyzja...
Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] 2011 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia u H. B. choroby zawodowej., Powyższe decyzje wydano w następującym...

II SA/Po 910/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-13

. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] czerwca 2013 roku Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Decyzją znak: [...]z dnia...
rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. W sprawie chorób zawodowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny [...] uznał o braku podstaw do stwierdzenia u Pani E.B. choroby...

II SA/Sz 317/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-05-12

. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny...
., Nr 122, poz. 851) - po rozpoznaniu zgłoszenia choroby zawodowej u R.G. - nie stwierdził choroby zawodowej - obustronnego trwałego odbiorczego ubytku słuchu typu...

II SA/Sz 672/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-11-24

K. Z. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Powiatowy Inspektor...
Sanitarny w Ś. decyzją z dnia, [...] r., Nr [...], nie stwierdził u K. Z. choroby zawodowej - przewlekłej choroby [...] spowodowanej [...] trwającym co najmniej [...] lat...

III SA/Kr 998/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-08

Sanitarnego w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej skargę oddala. Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją z dnia [...] 2017 r...
. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r...

IV SA/Wr 76/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-13

. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. nr 105, poz. 869 ze zm.) oraz art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania...

III SA/Kr 1011/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-07

., nr NP.9081.2.21.2022 w przedmiocie choroby zawodowej skargę oddala. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (dalej: MPWIS) decyzją z dnia 7 czerwca 2022 r...
Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1367) po rozpatrzeniu odwołania Szpitala Powiatowego w C. (dalej: strona...

III SA/Kr 727/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-08-02

2016 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej skargę oddala. Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z 16 marca 2016 r. znak [...] po rozpatrzeniu odwołania M. M...
. od decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] 2016 r., znak: [...] o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej pod postacią przewlekłej choroby narządu głosu...

III SA/Gd 170/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-06-21

odpowiedzialnością [...] na decyzję Inspektora Sanitarnego z dnia 12 stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia 12 stycznia 2018 r...
: Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1367...
1   Następne >   +2   +5   +10   33