Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

IV SA/Gl 296/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-01

postępowanie administracyjne dotyczące stwierdzenia u niego choroby zawodowej narządu słuchu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 21 października 2009r...
Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w S. . Zdaniem skarżącego nie było przeszkód, aby zapytania wystosować w tym samym czasie, po ogłoszeniu...

IV SA/Gl 304/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-18

ze skargi A. R. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] w przedmiocie choroby zawodowej, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych., Następnie w wyniku rozpoznania skargi A. R. w przedmiocie wymierzenia grzywny Państwowemu...

II SA/Bd 1100/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-12-12

[...] grudnia 2004 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej dotyczącą stanowiska pracy chemika w okresie od [...] do [...] w Zakładach [...]., W odpowiedzi na skargę...
przewidzianej prawem. We wskazanym wyroku z dnia 22 czerwca 2005 r. Sąd wszakże nie wypowiedział się merytorycznie co do kwestii choroby zawodowej skarżącej...

II SA/Bk 765/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-12

zawodowym - ilość ocen związanych z awansem zawodowym);, 2) Ilu nauczycieli szkoły i warsztatów szkolnych (z wyjątkiem dyrektora szkół) oraz z jakiej przyczyny zostało...
- ilość ocen bardzo dobrych - ilość ocen dobrych - ilość ocen negatywnych - ilość ocen okresowych niezwiązanych z awansem zawodowym - ilość ocen związanych z awansem...

II SO/Go 3/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-04-07

. Ogólnopolski Związek Zawodowy [...] wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2020 r. zwrócił się do Zarządu Szpitala sp. z o. o. o udostępnienie w formie elektronicznej...
2020 r. z uwzględnieniem minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia w poszczególnej grupie zawodowej; wysokości premii przyznanej tym pracownikom, liczby pracowników...

II SO/Wa 31/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-03

oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID- 19). Należy także zwrócić uwagę, że organ nadal, do dnia 3 grudnia 2020 r. nie przekazał do Sądu skargi P. J. z dnia...
zakresem także miarkowanie wysokości wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika procesowego. Określając wysokość wynagrodzenia takiego pełnomocnika sąd uwzględnia zarówno...

II SO/Wa 30/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-03

na organ w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID- 19). Należy...
kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw, o czym mowa w art. 205 p.p.s.a., obejmuje on swoim zakresem także miarkowanie wysokości wynagrodzenia zawodowego...

II SO/Wa 32/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-03

epidemiologiczną w kraju i nałożone obowiązki na organ w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby...
także miarkowanie wysokości wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika procesowego. Określając wysokość wynagrodzenia takiego pełnomocnika sąd uwzględnia zarówno stopień zawiłości sprawy...

II SO/Wa 29/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-03

w kraju i nałożone obowiązki na organ w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej...
wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika procesowego. Określając wysokość wynagrodzenia takiego pełnomocnika sąd uwzględnia zarówno stopień zawiłości sprawy jak i nakład pracy...

II SO/Wa 1/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-06-03

, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. W 2021 r. dodatkowo podejmował działania związane z tzw. 'Tarczą Antykryzysową', realizując różne formy wsparcia...
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Odwołując się z kolei do sprawozdania...
1   Następne >   2