Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

I OSK 2795/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-05

się, cierpiącą na chorobę [...]. W świetle uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego [...] z dnia [...] października 2009 r. o sygn. akt [...], T.B. wielokrotnie uniemożliwiał...
zawodowego [...] z dnia [...] marca 2012 r., z którego wynikała pozytywna prognoza skarżącego w zakresie zmiany jego sposobu życia, a tym samym błędne uznanie przez Sąd meriti...