Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

II SA/Rz 654/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-10

tym, iż wnioskodawca uzyskuje dofinansowanie i nie ponosi kosztów sądowych w sprawie albo też nie pokrywa kosztów wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika (względnie uzyskuje...
na leczenie głównie własne w związku z nieuleczalną chorobą. Jest to średnio kwota ok. 900 zł miesięcznie, na którą składają się: lekarstwa (500 zł), środki higieny (300 zł...

II SA/Rz 378/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-04-29

z chorobą i podeszłym wiekiem skarżącego, pełnomocnik nie mógł się z nim skontaktować wcześniej niż w dniu 2 listopada 2007 r. Do tego czasu nie mógł również podejmować żadnych...
uruchamiająca postępowanie przed sądem II instancji nie ma obowiązku korzystania z pomocy zawodowego pełnomocnika w szerszym zakresie niż sporządzenie skargi kasacyjnej...

II SA/Sz 720/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-02-25

. Innymi słowy - produkcja rolnicza jest to stałe zawodowe wytwarzanie dóbr tradycyjnie kwalifikowanych do działu 'rolnictwo', której strona nie prowadzi. Skoro zatem działka...
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374). ...