Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Skarżony

II OSK 1771/09 - Wyrok NSA z 2010-01-07

na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia [...] grudnia 2008 r. znak: [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2...
Kopalni [...] na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia [...] grudnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej skargę...

IV SAB/Wr 15/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-19

. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we W. Oddział w L. rozpoznał u Z. K. chorobę zawodową w postaci ubytku słuchu spowodowanego hałasem. Wymienione orzeczenie zawierało...
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w L., który wydał decyzję o nie rozpoznaniu choroby zawodowej u Z. K., Pismem z dnia [...] r. Z. K. wystąpił do DWOMP o udostępnienie...

II SAB/Go 124/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-18

publicznej:, 1. Czy wśród pracowników Urzędu Miasta rozpoznano jakąś chorobę zawodową?, 2. Czy wśród pracowników Urzędu Miasta stwierdzono podejrzenie jakiejś choroby...
2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, w zakresie udzielenia informacji na pytania: czy wśród pracowników Urzędu Miasta rozpoznano jakąś chorobę zawodową...

II SAB/Łd 111/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-02

pytania, jako osoby, której wciąż odmawia się choroby zawodowej. W ocenie skarżącego, nie jest możliwe ustalenie, czy dr hab. n. med. M. W. oraz lekarz A.W. mogą być biegłymi...
choroby zawodowej wydana została 23 lipca 2020 r. na zlecenie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w związku z toczącym się postępowaniem...

I OSK 1932/18 - Wyrok NSA z 2019-01-25

[..] w Z.G. o udostępnienie informacji:, 1) Czy wśród pracowników Urzędu Miasta Z.G. rozpoznano jakąś chorobę zawodową?, 2) Czy wśród pracowników Urzędu Miasta Z.G....
stwierdzono podejrzenie jakiejś choroby zawodowej?, 3) Czy w ramach realizowanej umowy o wykonywanie usług z zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej w urzędzie Miasta Z.G....

II SAB/Po 72/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-19

najmu lokali zajmowanych przez PSSE w [...],, - ewidencję środków trwałych na dzień [...] grudnia 2019 rok,, - 26 odpisów decyzji o stwierdzeniu chorób zawodowych,, - 33...
odpisów decyzji o braku podstaw do uznania choroby zawodowej,, - odpisy sprawozdań finansowych za lata od 2016,2017,2018, 2019,, - 2 odpisy postanowień o nałożeniu kary...

II SAB/Kr 202/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-12-12

bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń...

II SAB/Kr 192/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-11-20

bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń...

II SAB/Kr 160/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-11-20

i opieki społecznej,, b) dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych...

II SAB/Kr 188/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-11-20

bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń...
1   Następne >   +2   +5   +10   33