Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

III SA/Łd 252/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-10-29

powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych., Wykonywanie zadań określonych w art. 1 polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego...
i chorobom zakaźnym. Termin wykonania nałożonego obowiązku organ ustalił do dnia 15 maja 2009 r., Jako podstawę prawną decyzji organ II instancji powołał art. 12 ust. 2 pkt 1...

II SA/Łd 124/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-04

wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Sam fakt sporządzenia opinii o projekcie...
reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm.). Zgodnie z art. 22...

II SA/Łd 277/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-29

chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Sam fakt sporządzenia opinii o projekcie regulaminu, nie oznacza jeszcze jednak, że opinia taka ma charakter wiążący dla rady...
nieruchomości sytuacji w tym zakresie określa art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz...

II SA/Bd 174/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-05-16

z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2004 r., Nr 69, poz.625 ze zm.). Ustawa ta zgodnie z art. 1 pkt 3...
lit. a określa zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych. W art. 2 pkt 21 wprowadzono definicję chorób zakaźnych zwierząt, przez co rozumie...

II SA/Ke 1136/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-03-12

padłych zwierząt domowych wynika z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r...
ust. 6 ustawy, wskazała tylko obowiązek dotyczący zwierząt domowych, podczas gdy w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych...

II SA/Gl 197/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-16

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz poprzez wskazanie § 18 ust. 1 do 3 podmiotów...
ustawowym upoważnieniem. Dodatkowo zawiera on postanowienia dotyczące kwestii wcześniej uregulowanych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...

II SA/Gl 257/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-08-07

bez upoważnienia ustawowego. Natomiast w § 19 pkt 5 regulaminu rada zmodyfikowała treść przepisu art. 20a ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej...
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Treść § 19 pkt 5 regulaminu powoduje bowiem po pierwsze zawężenie kręgu podmiotów...

II SA/Gl 109/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-22

, ze względu na przeoczenie tego obowiązku, związane z dużą ilością zobowiązań zawodowych i sprawozdań, które jest obowiązana składać w związku z prowadzoną działalnością...
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych poprzez zaniechanie...

II SA/Łd 21/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-22

generalnego nakazu wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu, niezależnie od ich cech osobniczych i uwarunkowań indywidualnych (np. choroba) może w określonych sytuacjach...
. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.). Zgodnie bowiem z art. 20a ust. 6 tej ustawy osoba...

II SA/Łd 738/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-10

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Kutnie na uchwałę Rady Gminy Strzelce z dnia 25 października 2019 r. nr XII/70/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce 1. stwierdza nieważność § 3, § 4, § 5 ust. 7 i ust. 8, § 6 ust. 1, § 10, § 12, § 13, § 15 ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały; 2. w pozostałej części oddala skargę.
1   Następne >   +2   5