Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II OSK 1099/11 - Wyrok NSA z 2012-10-16

nr [...] lekarz zamieścił pouczenie o prawie odwołania się przez badanego do Przychodni Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, w terminie 30 dni. Mimo, iż pouczenie...
stanie broni. Nienaganna opinia skarżącego zarówno w środowisku zawodowym, społecznym, samorządowym jak i wśród myśliwych, nie stanowi w świetle powyższego dowodu...

II SA/Wa 1446/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-26

się należy ze stanowiskiem organu, że w orzeczeniu lekarskim nr [...] lekarz M. B. zamieścił pouczenie o prawie odwołania się przez badanego do Przychodni Chorób Zawodowych...
, a możliwością użycia broni., Nienaganna opinia skarżącego zarówno w środowisku zawodowym, społecznym, samorządowym jak i wśród myśliwych, nie stanowi w świetle powyższych ustaleń...

II SA/Wa 1445/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-26

Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, w terminie 30 dni. Mimo, iż pouczenie skierowane jest do osoby badanej, to jest nim związany również organ Policji...
się do stanu nietrzeźwości, a możliwością użycia broni., Nienaganna opinia skarżącego zarówno w środowisku zawodowym, społecznym, samorządowym jak i wśród myśliwych, nie stanowi...

II SA/Wa 452/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-14

związanej z bronią, lecz choroby zawodowej, nie ma zatem pomocniczego zastosowania w niniejszej sprawie., Według organu nie został naruszony - wbrew zarzutowi pełnomocnika...

II SA/Wa 676/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-10

kontaktów ze środowiskiem przestępczym, brak jest również stwierdzonych chorób psychicznych, czy leczenia w poradni zdrowia psychicznego., Reasumując Skarżący zauważył, iż organ...
o broni i amunicji, zgodnie z którym, osobie posiadającej broń zgodnie z przepisami ustawy Policja, a w przypadku żołnierzy zawodowych Żandarmeria Wojskowa...

VI SA/Wa 1639/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-10

takie posiadałyby niewątpliwie na podstawie przepisów ustawowych, regulujących ich status zawodowy. Skoro tego prawodawca nie uczynił, choć niewątpliwie ta grupa zawodowa, podobnie...
wydać pozwolenie na broń każdemu prokuratorowi, który wystąpiłby z takim wnioskiem, powołując się na istnienie uwarunkowań wynikających z zawodowego funkcjonowania...

II SA/Wa 1980/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-21

pracownikiem, który nie wyróżnia się w dotychczasowej pracy. Nie potrafi oddzielić interesu osobistego od pracy zawodowej co powoduje niezdrową atmosferę w miejscu pracy...
w okresie jej przejściowej choroby. Do odwołania załączyła kopie orzeczeń lekarskich i psychologicznych oraz swoich pism kierowanych do różnych osób, w tym zawiadomienie...

II GSK 890/21 - Wyrok NSA z 2021-09-28

formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni myśliwskiej, oraz członkowie...
lub żołnierzem zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkiem Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni myśliwskiej, oraz członkiem Polskiego Związku Strzelectwa...

II SA/Ke 982/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-04

. 15zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...
zachowany., Art. 19 ust. 1a u.b.a., który stanowił podstawę podjęcia zaskarżonej czynności, stanowi, że Policja, a w przypadku żołnierzy zawodowych Żandarmeria Wojskowa...

II SA/Wa 1831/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-07

. 10, art. 32, art. 79 i art. 81 Kpa, poprzez ich niezastosowanie. W sytuacji, gdy organ posiadał wiedzę o jego chorobie, udokumentowanej zwolnieniami lekarskimi...
i nieprzerwanie na okres do dnia [...] sierpnia 2012 r. Jednocześnie w dniu [...] maja 2012 r. skarżący udzielił zawodowemu pełnomocnikowi pełnomocnictwa do występowania...
1   Następne >   3