Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

III SA/Łd 717/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-09

mediów społecznościowych do celów zawodowych, ponieważ nie jest mu to potrzebne., Skarżący podkreślił, że jest nauczycielem z nieposzlakowaną opinią, nigdy...
) i nazwiska, pod którym jest rozpoznawalny w normalnym życiu, z którym związane są np. jego osiągnięcia zawodowe, społeczne. Zgodzić się należy z organem, że przedstawiony...