Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

IV SA/Po 263/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-03

z dnia (...) r. E. W. reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika wniosła odwołanie od powyższej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia...
na powyższe postanowienie E. W. reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika zarzuciła naruszenie art. 129 § 2 K.p.a. w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji...

II SA/Po 322/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-21

) oraz liczbę upadków zwierząt (w przypadku systemu ściółkowego możliwość występowania chorób układu oddechowego na skutek większego zapylenia). Inwestor wskazał...
wobec biegłego, który obok kwalifikacji zawodowych, winien również charakteryzować się bezstronnością wobec stron. W braku przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego...

II SA/Po 547/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-19

. oraz D. Ś. reprezentowani przez zawodowego pełnomocnika, podnosząc zarzuty naruszenia:, 1. art. 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 r. poz. 2095 ze zm.)., Przedmiotem skargi...