Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

V SA/Wa 687/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-20

pkt 4 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. 2019. 1205 - tekst jedn.; dalej...
została w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. 2019. 1205 - tekst jedn...

II SA/Bd 157/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-04-27

nie mogą być podważane. Podobne stanowisko zajmują sądy administracyjne np. przy ocenie badań lekarskich przy chorobach zawodowych (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

III SA/Wr 614/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-04

rozwiązania związane z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2., a w ust. 2...

III SA/Wr 703/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-04-08

szczególne rozwiązania związane z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2., a w ust. 2...

III SA/Wr 773/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-03-10

z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2., a w ust. 2, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie...

VIII SA/Wa 170/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-29

kwalifikacji zawodowych w przewidzianym, ścisłym terminie. Powyższe było niezależne od skarżącego i nie miał on wpływu na przebieg choroby. Dopiero prawidłowa diagnoza choroby...
;, - kopii wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego wraz z potwierdzeniem jego złożenia;, - kopii deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu...

II SA/Op 273/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-08-03

przy pracy, chorobom zawodowymi zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, dążąc do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a nadto spełnia wymagania prawne...

II SA/Op 397/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-21

do pracy, czyli niezdolnością, która w ocenie lekarza uniemożliwiała wykonywanie obowiązków zawodowych. Choroba ta ujawniła się w terminie otwartym do dokonania czynności...
z rozpoznaniem [...] oraz [...], co wymaga terapii antybiotykowej i powstrzymywania się od pracy. Wyjaśnił, że choroba uaktywniła się 8 października, natomiast wizyta...

III SA/Łd 190/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-05

ścieżki rozwoju zawodowego. Głównymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu miała być realizacja takich form wsparcia jak: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem...
Indywidualnego Planu Działania (IPD), poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie i kursy umożliwiające...

V SA/Wa 1604/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-16

może być wystawione wyłącznie, gdy poniesie on wydatki zgodnie z art. 33 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób...
, ze środków zfron., Podkreślono, że przepis art. 33 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   16