Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

V SA/Wa 687/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-20

pkt 4 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. 2019. 1205 - tekst jedn.; dalej...
została w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. 2019. 1205 - tekst jedn...

III SA/Łd 474/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-20

rozpoznania choroby zawodowej,, h) art. 3 ust. 1, 2 i 3 w zw. z 107 k.p.a. poprzez przerzucenie ciężaru dowodu na skarżącego i niezrealizowanie zasady praworządności...
niewyjaśnienie w sposób wymagany prawem przyczyn odmowy rozpoznania choroby zawodowej. Przedmiotem niniejszej sprawy są płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego...

II SA/Bd 157/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-04-27

nie mogą być podważane. Podobne stanowisko zajmują sądy administracyjne np. przy ocenie badań lekarskich przy chorobach zawodowych (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

III SA/Wr 614/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-04

rozwiązania związane z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2., a w ust. 2...

III SA/Wr 703/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-04-08

szczególne rozwiązania związane z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2., a w ust. 2...

III SA/Wr 257/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-27

rozwiązania związane z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2., a w ust. 2...

III SA/Wr 773/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-03-10

z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2., a w ust. 2, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie...

III SA/Wr 779/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-09

przewidziano, że ustawa określa szczególne rozwiązania związane z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej...

VIII SA/Wa 170/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-29

kwalifikacji zawodowych w przewidzianym, ścisłym terminie. Powyższe było niezależne od skarżącego i nie miał on wpływu na przebieg choroby. Dopiero prawidłowa diagnoza choroby...
;, - kopii wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego wraz z potwierdzeniem jego złożenia;, - kopii deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu...

II SA/Op 273/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-08-03

przy pracy, chorobom zawodowymi zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, dążąc do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a nadto spełnia wymagania prawne...
1   Następne >   +2   +5   +10   17