Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 1239/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-01-20

. na decyzję Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] w dniu [...] wydał...
decyzję nr [...] znak: [...] o braku podstaw do stwierdzenia, u H. S. choroby zawodowej zespołu cieśni w obrębie nadgarstka wymienionej w poz. [...] pkt [...] wykazu chorób...

IV SA/Wr 816/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-08

., na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego, Inspektora Sanitarnego we W., z dnia [...], nr [...], w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej, , oddala skargę., , , Decyzją...
. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 65 poz. 294, z późn. zm. ) w związku z § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych...

IV SA/Wr 545/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-27

ze skargi [...] sp. z o.o. z/s w Z. na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej...
.) oraz § 8 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869 ze zm.), a także art. 138 § 1 pkt 1...

III SA/Łd 814/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-23

października 2013 roku sprawy ze skargi S. F. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla...
zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. Nr 132, poz. 1121), uchylił w całości decyzję nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] znak...

II OSK 2072/11 - Wyrok NSA z 2011-12-29

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...] orzekającą o braku podstaw do stwierdzenia u skarżącego choroby zawodowej narządu słuchu wymienionej w poz. 21 wykazu chorób zawodowych określonych w rozporządzeniu...

III SA/Łd 162/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-20

roku sprawy ze skargi S. F. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
w Ł. decyzją z dnia 4 czerwca 2008 r. nr [...], na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych...

II SA/Sz 211/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-29

[...] delegowanego do Prokuratury [...] B. R. sprawy ze skargi L. D. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...
oddala skargę. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej u L. D. zostało wystawione w dniu [...] przez Poradnię Ortopedyczno-Urazową Samodzielnego Publicznego Szpitala...

II SA/Bd 399/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-10-20

. na decyzję Inspektor Sanitarny z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1. oddala skargę; 2. nakazuje zwrócić ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu...
. nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ('PPIS') w T. nie stwierdził u skarżącej J. D. choroby zawodowej w postaci przewlekłego zapalenia kaletki maziowej (przewlekła...

IV SA/Po 374/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-19

Sanitarnego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę w całości. IV SA/Po 374/22, Uzasadnienie...
8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zgłoszenia...

IV SA/Wr 400/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-04

w W. na decyzję Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
) - choroby zawodowej przewlekłej choroby układu ruchu wywołanej sposobem wykonywania pracy: przewlekłe zapalnie ścięgna i jego pochewki zginacza palców III i IV ręki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100