Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SA/Wa 401/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie pomocy finansowej ze środków unijnych, po wznowieniu postępowania

V SA/Wa 598/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej na operacje typu ‘‘Premie dla młodych rolników';

V SA/Wa 1060/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w przedmiocie przyznania pomocy finansowej dla grup producentów rolnych w pomniejszonej wysokości

V SA/Wa 706/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej z zastrzeżeniem dopełnienia warunków

V SA/Wa 1687/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy uznania organizacji grupy producentów rolnych oraz dokonania wpisu do ewidencji producentów;